Používané technológie / used technologies: - HTML / XHTML, JavaScript, CSS, PHP, MySQL, RAD Studio Delphi 2010, SVN