Používané technológie / used technologies: - XHTML, JavaScript, CSS, PHP, MySQL, RAD Studio Delphi, Java, GIT